Kenttätoimikunnan puolesta haluamme tiedottaa kevään toimista kentällä. Jotta 13. väylän viheriö saisi lisää auringonvaloa on sen takaa harvennettu metsää. Tämä on aiheuttanut vaurioita 14. väylän karheikossa ja niitä tullaan korjaamaan kun kenttä on kuivunut. Haketta on ajettu väylien 4, 8 ja 9 ympäristöön ja sen myötä pieniä vaurioita on tullut kyseisille väylille, nämäkin korjataan ajallaan. Kentän sisääntulon ja rangen oikean puolen metsää on harvennettu, nämä toimet eivät vaikuta rangen toimintaan.

Toivomme jäseniltä ymmärrystä näiden suhteen, koska kaikki on tehty kentän kunnon kohetamiseksi ja vauriot tullaan korjaamaan.
Range pysyy toistaiseksi suljettuna, kunnes se on kuivut hieman. Ilmoitamme kun range avataan itsepoiminta periaatteella.

***

Kenttämestari ottaa mielellään vastaan apua kentän kevättoimissa. Hän on paikalla melekin joka päivä, niin tule paikalle huoltorakennukselle tai soita Turbolle; 050-0818488