Kenttäkohtaiset paikallissäännöt – Pietarsaaren Golf

1. Etäisyysmittarin käyttö pelissä on sallittu. Ainoastaan etäisyyttä mittaavaa mittaria voidaan käyttää. Tuulensuuntaa, tuulenvoimakkuutta, lämpötilaa ja kentän kaltevuutta mittaavan mittarin käyttö on kielletty.
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Reikäpeli: Reiän menetys. Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä.

2. Kentällä olevat tiet ja polut: vapaa droppi, sääntö 24-2b sovelletaan.

3. Vapautus maahan painuneesta pallosta. Sääntö 25-2 on laajennettu koskemaan koko pelikenttää.

4. Sinivalkoisiin paaluin merkitty alue on kunnostettavaa aluetta, josta pelaaminen on kielletty. Jos pallo koskettaa tai on kunnostettavalla alueella tai tämä alue häiritsee pelaajan lyöntiasentoa tai hänen aiottua mailan heilahdusrataa, on pelaajan vapauduttava kunnostettavan alueen vaikutuksesta säännön 25-1 mukaisesti. Kunnostettavan alueen merkkipaalut ovat haittoja.
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Reikäpeli: Reiän menetys. Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä.

5. Pelialueella olevat muurahaispesät ovat kunnostettavaa aluetta. Sovellettava sääntö 25-1.
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Reikäpeli: Reiän menetys. Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä.

6. Out of bounds paalut reikä 3 ja reikä 2 välillä, koskevat ainoastaan pelatessa reikä 3. Out of bounds paalut ovat kiinteitä haittoja ja niistä voi vapautua soveltaen sääntöä 28. Pelatessa reikä 2 paalut ovat kiinteitä haittoja ja niistä voi vapautua ilman rangaistusta sääntö 24-2
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Reikäpeli: Reiän menetys. Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä.

7. Pelialueella olevat oranssinvärisin nauhoin merkityt puut ovat kiinteitä haittoja, josta pelaaminen on kielletty. Jos nämä puut häiritsevät pelaajan lyöntiasentoa tai hänen mailansa aiottua heilahdusrataa, on pelaajan vapauduttava rangaistuksetta kiinteän haitan vaikutuksesta säännön 24-2b(i) mukaisesti.
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Reikäpeli: Reiän menetys. Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä.

8. Kivimuurit ja –kasat ovat kiinteitä haittoja, sovellettava sääntö 24-2.

9. Vesi- ja sivuvesiesteiden merkkeinä käytettävät laatat ovat kiinteitä haittoja. Sovellettava sääntö 24-2.

10. Klubitalon ympärillä olevat harjoittelugriinit ja 1 reiältä 2 reiälle johtavan polun vieressä oleva griini ovat kentän osia. Kilpailupäivänä on näillä griineillä kilpailuun liittyvä harjoittelu sallittua.

11. Sähkölinjat – Pallon osuessa sähkölinjoihin kentällä – lyönti on uusittava.

12. Reikä 13, vesiesteet. Jos ei ole selvä että jos pallo mennyt tai kadonnut vesiesteeseen voi pelaaja pelata toisen pallon varapallona Säännön 26–1 antamien vaihtoehtojen mukaan. Jos alkuperäinen pallo löytyy vesiesteen ulkopuolelta, täytyy pelaajan jatkaa pelaamista tällä pallolla. Jos alkuperäinen pallo löytyy vesiesteestä, on se pelattava sieltä tai jatkettava varapallolla Säännön 26-1 mukaisesti. Jos alkuperäistä palloa ei löydetä tai tunnisteta viiden minuutin etsinnän aikana, täytyy pelaajan jatkaa varapallona pelatulla pallolla.
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Reikäpeli: Reiän menetys. Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä.

13. Irtokivet bunkkereissa ovat irrallisia luontohaittoja ja ne voi siirtää, sääntö 23.

Kenttätoimikunta