Kenttäkohtaiset paikallissäännöt – Pietarsaaren Golf

1. Kentällä olevat sorapäällysteiset tiet ja polut: vapautuminen ilman rangaistusta, sovellettava sääntö 16.1b.

2. Sinivalkoisiin paaluin merkitty alue on kunnostettavaa aluetta, josta pelaaminen on kielletty. Jos pallo koskettaa tai on kunnostettavalla alueella tai tämä alue häiritsee pelaajan lyöntiasentoa tai hänen aiottua mailan heilahdusrataa, on pelaajan vapauduttava kunnostettavan alueen vaikutuksesta säännön 16.1f mukaisesti. Kunnostettavan alueen merkkipaalut ovat haittoja.

3. Pelialueella olevat muurahaispesät ovat kunnostettavaa aluetta. Sovellettava sääntö 16.1b.

4. Out of bounds paalut reiän 3 ja reiän 2 välillä, koskevat ainoastaan pelatessa reikää 3. Out of bounds paalut ovat kiinteitä haittoja ja niistä voi vapautua soveltaen sääntöä 16.1. Pelatessa reikää 2 paalut ovat kiinteitä haittoja ja niistä voi vapautua ilman rangaistusta säännön 16.1b mukaisesti.

5. Pelialueella olevat oranssinvärisin nauhoin merkityt puut ovat kiinteitä haittoja, josta pelaaminen on kielletty. Jos nämä puut häiritsevät pelaajan lyöntiasentoa tai hänen mailansa aiottua heilahdusrataa, on pelaajan vapauduttava rangaistuksetta kiinteän haitan vaikutuksesta säännön 16.1f mukaisesti.

6. Kivimuurit ja –kasat ovat kiinteitä haittoja, sovellettava sääntö 16.1b.

7. Vesi- ja sivuvesiesteiden merkkeinä käytettävät laatat ovat kiinteitä haittoja. Sovellettava sääntö 16.1b.

8. Klubitalon ympärillä olevat harjoitteluviheriöt ja 1 reiältä 2 reiälle johtavan polun vieressä oleva viheriö ovat kentän osia. Kilpailupäivänä on näillä viheriöillä kilpailuun liittyvä harjoittelu sallittua.

9. Sähkölinjat – pallon osuessa sähkölinjoihin (ei koske tolppia) kentällä lyönti on uusittava.

10. Reikä 13, esteet. Jos ei ole selvää, että jos pallo mennyt tai kadonnut esteeseen voi pelaaja pelata toisen pallon varapallona säännön 17.1d antamien vaihtoehtojen mukaan. Jos alkuperäinen pallo löytyy esteen ulkopuolelta, täytyy pelaajan jatkaa pelaamista tällä pallolla. Jos alkuperäinen pallo löytyy esteestä, on se pelattava sieltä tai jatkettava varapallolla. Jos alkuperäistä palloa ei löydetä tai tunnisteta kolmen minuutin etsinnän aikana, täytyy pelaajan jatkaa varapallona pelatulla pallolla.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Yleinen rangaistus: Reikäpeli: Reiän menetys. Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä.

Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä caddiemasteriin: 06-7230262

Kenttätoimikunta