Lokala regler – Jakobstads Golf

1. Grusbelagda vägar och stigar på banan: fri dropp, regel 16.1b kan tillämpas.

2. Område märkt med blåvita pinnar är mark under arbete, varifrån spel är förbjudet. Om bollen rör eller ligger i sådant område eller om området stör spelarens slagställning eller avsedda sving befrias spelaren från området enligt regel 16.1f. Pinnarna som markerar “mark under arbete” är fasta hinder.

3. Myrstackar på spelområdet är mark under arbete. Regel 16.1b tillämpas.

4. Intern out of bounds mellan hål 3 och hål 2. Intern out of bounds definierad av vit-svarta pinnar mellan hål 3 och hål 2 gäller endast vid spel av hål 3. Vid spel av hål 3 är pinnarna fasta och spelaren får ingen lättnad utan måste spela bollen som den ligger eller ta lättnad, med ett slags plikt, enligt regel 19 (ospelbar boll). Vid spel av hål 2 är pinnarna oflyttbara hindrande föremål och spelaren får ta lättnad, utan plikt, enligt regel 16.1b.

5. På spelområdet med orangefärgade band märkta träd är fasta hinder, varifrån spel är förbjudet. Om dessa träd stör spelarens stans eller hans avsedda sving får han flytta bollen utan plikt från hindrets påverkan enligt regel 16.1f.

6. Stenmurar och –högar är fasta hinder. Regel 16.1b tillämpas.

7. Plattor som markerar vatten- och sidovattenhinder är fasta hinder. Regel 16.1b tillämpas.

8. Övningsgreenerna kring klubbhuset samt greenen intill stigen mellan hål 1 och hål 2 är en del av banan. På tävlingsdag är övningsspel tillåtet på och i direkt anslutning till dessa.

9. El-ledningar – om bollen träffar el-ledningar på banan, bör slaget slås på nytt. Regeln gäller inte elstolpar.

10. Hål 13, pliktområden. Om det är tveksamt om en boll ligger i eller är förlorad i pliktområdet får spelaren spela en annan boll provisoriskt enligt något av de alternativ som gäller i regel 17.1d. Om den ursprungliga bollen hittas utanför pliktområdet måste spelaren fortsätta med denna. Om den ursprungliga bollen hittas i pliktområdet får spelaren antingen spela den ursprungliga bollen som den ligger eller fortsätta med den boll som spelats provisoriskt. Om den ursprungliga bollen inte har hittats eller identifierats inom de tre minuter som tillåts för sökande, måste spelaren fortsätta med den boll som spelats provisoriskt.

Plikt för brott mot lokal regel: Allmän plikt. Matchspel: Förlust av hålet. Slagspel: Två slag.

Vid oklara situationer kontakta caddiemaster: 06-7230262

Bankommittén