Lokala regler – Jakobstads Golf

1. Avståndsmätare är tillåtna. Enbart sådana mätare är tillåtna som endast mäter avstånd. Sådana mätare som mäter vindriktning, vindhastighet, temperatur eller banans lutning är förbjudna.
Plikt för brott mot lokal regel: Matchspel: Förlust av hålet. Slagspel: Två slag.

2. På banan varande vägar och stigar: fri dropp Regel 24 2b kan tillämpas

3. Lättnad för pluggad boll. Regel 25-2 utvidgad att gälla hela spelfältet.

4. Område märkt med blåvita pinnar är mark under arbete, varifrån spel är förbjudet. Om bollen rör eller ligger i sådant område eller om området stör spelarens slagställning eller avsedda sving befrias spelaren från området enligt regel 25-1. Pinnarna som markerar ”mark under arbete” är fasta hinder.
Plikt för brott mot lokal regel: Matchspel: Förlust av hålet. Slagspel: Två slag.

5. Myrstackar på spelområdet är mark under arbete. Regel 25-1 tillämpas.
Plikt för brott mot lokal regel: Matchspel: Förlust av hålet. Slagspel: Två slag.

6. Intern out of bounds mellan hål 3 och hål 2. Intern out of bounds definierad av vit-svarta pinnar mellan hål 3 och hål 2 gäller endast vid spel av hål 3. Vid spel av hål 3 är pinnarna fasta och spelaren får ingen lättnad utan måste spela bollen som den ligger eller ta lättnad, med ett slags plikt, enligt Regel 28 (Ospelbar boll). Vid spel av hål 2 är pinnarna oflyttbara hindrande föremål och spelaren får ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 24-2.
Plikt för brott mot lokal regel: Matchspel: Förlust av hålet. Slagspel: Två slag.

7. På spelområdet med orangefärgade band märkta träd är fasta hinder, varifrån spel är förbjudet. Om dessa träd stör spelarens stans eller hans avsedda sving får han flytta bollen utan plikt från hindrets påverkan enligt regel 24-2b(i).
Plikt för brott mot lokal regel: Matchspel: Förlust av hålet. Slagspel: Två slag.

8. Stenmurar och –högar är fasta hinder. Regel 24-2 tillämpas.

9. Plattor som markerar vatten- och sidovattenhinder är fasta hinder. Regel 24-2 tillämpas.

10. Övningsgreenerna kring klubbhuset samt greenen intill stigen mellan hål 1 och hål 2 är en del av banan. På tävlingsdag är övningsspel tillåtet på och i direkt anslutning till dessa.

11. El-ledningar – om bollen träffar el-ledning på banan slaget bör slås på nytt

12. Hål 13, vattenhinder. Om det är tveksamt om en boll ligger i eller är förlorad i vattenhindret får spelaren spela en annan boll provisoriskt enligt något av de alternativ som gäller i Regel 26-1.
Om den ursprungliga bollen hittas utanför vattenhindret måste spelaren fortsätta med denna. Om den ursprungliga bollen hittas i vattenhindret får spelaren antingen spela den ursprungliga bollen som den ligger eller fortsätta med den boll som spelats provisoriskt enligt Regel 26-1. Om den ursprungliga bollen inte har hittats eller identifierats inom de fem minuter som tillåts för sökande, måste spelaren fortsätta med den boll som spelats provisoriskt.
Plikt för brott mot lokal regel: Matchspel: Förlust av hålet. Slagspel: Två slag.

13. Lösa stenar I bunker är lösa naturföremål och får bortagas enligt regel 24-1
 

Bankommittén