Tävlingsregler
I tävlingarna följs golfens internationella regler, med beaktande av de lokala reglerna och Finlands Golfförbunds tävlingsbestämmelser. Tävlande med golfbil är tillåtet endast med medicinska skäl.

Start
Spelaren bör vara beredd att påbörja spelandet senast vid utsatt starttid. Ifall spelaren försenar sig, följer avstängning ur tävlingen (enligt regel 6-3). Till god golf etikett hör att spelaren är minst fem minuter före starttiden på utslagsplatsen.

Spelet
Nedan några viktiga punkter om själva spelet:
– Håll uppe en rask takt på banan
– Spela provisorisk boll ifall det inte finns säkerhet att bollen hittas eller om det förekommer tolkningsfrågor i gruppen
– Använd de officiella rutterna mellan banorna, användning av genvägar är förbjudet
– Kom ihåg FORE ropet och utsätt inte medspelare för fara vid val av utslag

Ratkaisut tasatilanteessa
Lyöntipelissä pääsääntöisesti:
Scratch-tulokset aina matemaattisella menetelmällä
Nettotulokset (myös pistebogey) tasoitusmenetelmällä (pienempi tasoitus voittaa)

Matemaattinen menetelmä:
18 reiän kilpailut
Tasatulosten välillä voittaa se, jolla on paras viimeinen yhdeksän (9) reiän tulos (tasoitukilpailuissa nettotulos), sen jälkeen paras viimeisten kuuden (6) reiän tulos, sitten paras viimeisten kolmen (3) reiän tulos, sitten viimeisen reiän tulos ja lopuksi arpa.

36 reiän kilpailut
Tasatuloksen ratkaisee viimeisten 18 reiän tulos ja sen jälkeen paras viimeisen yhdeksän (9) reiän tulos (tasoituskilpailuissa nettotulos), sen jälkeen paras viimeisten kuuden (6) reiän tulos, sitten paras viimeisten kolmen (3) reiän tulos, sitten viimeisen reiän tulos ja lopuksi arpa.

54 ja 72 reiän kilpailut
Tasatuloksen ratkaisee paras viimeisen 36 reiän tulos, viimeisten 18 reiän tulos ja sen jälkeen paras viimeisten yhdeksän (9) reiän tulos (tasoituskilpailuissa nettotulos), sen jälkeen paras viimeisten kuuden (6) reiän tulos, sitten paras viimeisten kolmen (3) reiän tulos, sitten viimeisen reiän tulos ja lopuksi arpa.
Mikäli kilpailussa on lähdetty kahdelta tai useammalta tiiltä, ratkaistaan tasatulokset kuitenkin reikien numerojärjestyksen mukaan eli viimeiset 9, 6, 3 ja viimeinen reikä