The 47tee Open

1 oktober, 2022
kl 10.00 – 15.00
The Open

Poängbogey Hcp – 18 hål.
Alla spelar från Tee 47.

Tre bästa Pb Hcp och bästa Scr belönas.

JPG: 10€
Gäster: 25€