Säkerhet framför allt!

Golf är kul, men innebär också ett ansvar. Klubbor och bollar är hårda och kan i värsta fall orsaka allvarliga skador. Därför får vi aldrig riskera säkerheten. Sträva alltid efter att placera dig så att du aldrig hamnar i dina medspelares spellinje. Ta även de som rör sig bredvid banan i beaktande då du ställer dig för att slå.

För att undvika olyckor vill vi att du bekantar dig med Finska och Svenska Golfförbundets rekommendationer,

När du skall slå ditt slag
Det är viktigt att ha en rutin som innebär att du är säker på att det är riskfritt att slå.

Här är några grundregler:

 • Se till att gruppen framför, banpersonal eller andra personer är utom räckhåll.
 • Se till att ingen befinner sig i närheten för din sving, även när du provsvingar.
 • Se till att dina medspelare som befinner sig snett framför dig vet om när du slår.
 • Om du inte ser landningsområdet för golfbollen måste din grupp se till att forecaddie går fram och ger tecken när du kan slå.
 • Spelarna har även ansvar för banpersonalens säkerhet. Banskötaren har alltid förtur på banan. Du kan fortsätta spelet först då de gett klartecken t.ex genom att vifta med handen.
 • Om du vill uppmärksamma banpersonal på att du vill slå, sträck armen rakt upp och invänta klartecken för spel. Ges inget klartecken för spel med tydligt uppsträckt arm får du aldrig slå förrän spelfältet är fritt.
 • Ifall bollen, trots alla förebyggande åtgärder, tar en bollbana som hotar övriga spelare eller utomstående personer, måste spelaren omedelbart ropa ”FORE”, högt och tydligt.

Spela inte vid åskväder! Avbryt alltid spelet och sök skydd, ifall du tror att blixten hotar dig.

När du skall leta efter golfboll
Följande rutiner är viktiga för dina medspelares säkerhet:
1. Gå till respektive boll och identifiera den.
2. Om någon boll ej återfinns omedelbart:

 • Titta bakåt och se om bakomvarande grupp väntar.
 • Om så är fallet, ge klartecken för spel med tydligt uppsträckt arm och invänta likadant tecken till svar.
 • Meddela dina spelkamrater att du signalerat klartecken
  för spel till bakomvarande grupp och ställ er i säkerhet.

3. Om bakomvarande grupp ej syns till:

 • Ställ ut en bag väl synlig på fairway eller motsvarande för att visa att ni letar.
 • Håll utkik efter bakomvarande grupp och om det behövs ge klartecken för spel när de är klara att slå.

Länk till Finska Golfförbundets sida om säkerhet.

Etikett
Golf spelas i de flesta fall utan överinseende av en domare eller motsvarande. Spelet bygger på att spelarens integritet gör att man visar hänsyn mot andra och följer reglerna. Alla spelare bör alltid uppträda på ett bra sätt, och visa artighet och sportsmannaskap, oavsett tävlingssituationen.

Till golfetiketten hör också att ta hand om banan. Innan du lämnar en bunker bör du med krattan jämna ut gropar och fotspår. Du skall omsorgsfullt reparera torvor på fairway, nedslagsmärken på green och eventuella andra skador du eller någon annan förorsakat på banan.

Speltempo
En runda på Jakobstads Golf ska ta i genomsnitt 4 tim 20 min, uppdelat på 2 timmar på frontnine och 2 timmar 10 min på backnine. I denna tid finns utrymme för en 10-minuters paus vid klubbhuset. Håll koll på tiden! Vi uppmuntrar till bra golfetikett och ser därför gärna att du låter snabbare bollar passera, om så är lämpligt.