Vår klubb sköts av två organisationer. Jakobstads Golf r.f. och Pirilö Golfcenter Ab.

Föreningen ansvarar för verksamheten för klubbmedlemmarna. Den arrangerar tävlingarna, junior-, senior- och damverksamheten, nybörjarkurser och -skolningar, TYKY-dagar mm.

Golfbolaget har hand om caféverksamheten, caddiemaster och ansvarar för banskötseln.

Jakobstads Golf r.f. styrelse

Jukka Taivassalo, ordförande & tävlingskommittén
Jaana Ilmonen, damkommittén, vice ordförande & sekreterare
Kristian Kronholm, bankommittén
Larissa Saari, PR-kommittén
Janne Lillkvist, nybörjar- och juniorkommittén
Ronny Brännbacka
Mats Karf

Lars Åsmus, suppleant
Anders Sandlin, suppleant

Lasse Åsmus

Kapten

Kapten, Kim Yli-Pelkola, 050-5597794

Pirilö Golfcenter Ab styrelse

Lars Åsmus, ordförande
Kristian Kronholm, VD
Kim Yli-Pelkola
Jukka Taivassalo
Esa Luoto
Matti Rajala