Vår klubb sköts av två organisationer. Jakobstads Golf r.f. och Pirilö Golfcenter Ab.

Föreningen ansvarar för verksamheten för klubbmedlemmarna. Den arrangerar tävlingarna, junior-, senior- och damverksamheten, nybörjarkurser och -skolningar, TYKY-dagar mm.

Golfbolaget har hand om caféverksamheten, caddiemaster och ansvarar för banskötseln.

Jakobstads Golf r.f. styrelse

Michaela Björnvik, ordförande
Jaana Ilmonen, damkommittén & vice ordförande
Jukka Taivassalo, tävlingskommittén & sekreterare
Christer Wikman, bankommittén
Ivar Rosenberg, juniorer
Camilla Fellman
Bengt Häggman

Lars Åsmus, suppleant
Anders Sandlin, suppleant

Lasse Åsmus

Kapten

Kapten, Mats Karf, 040-9654214

Pirilö Golfcenter Ab styrelse

Lars Åsmus, ordförande
Roy Björklund, VD & viceordförande
Kim Yli-Pelkola, medlem
Jukka Taivassalo, medlem
Mats Karf, medlem
Esa Luoto, medlem
Matti Rajala, medlem