Vår klubb sköts av två organisationer. Jakobstads Golf r.f. och Pirilö Golfcenter Ab.

Föreningen ansvarar för verksamheten för klubbmedlemmarna. Den arrangerar tävlingarna, junior-, senior- och damverksamheten, nybörjarkurser och -skolningar, TYKY-dagar mm.

Golfbolaget har hand om caféverksamheten, caddiemaster och ansvarar för banskötseln.

Jakobstads Golf r.f. styrelse

Michaela Björnvik, ordförande, 040-5602707
Maria Ringvall, damkommittén & sekreterare
Christer Wikman, bankommittén
Maija Mikkonen, seniorkommittén
Jukka Taivassalo, tävlingskommittén & vice ordförande
Jenni Lemettinen, juniorer
Minna Ala-aho, pr & media
Lars Åsmus, suppleant

Lasse Åsmus

Kaptener

Kapten, Mats Karf, 040-9654214
Damkapten, Michaela Björnvik, 040-5602707

Pirilö Golfcenter Ab styrelse

Lars Åsmus, ordförande
Roy Björklund, viceordförande
Kim Yli-Pelkola, medlem
Jonny Wallsten, medlem
Mats Karf, medlem
Esa Luoto, medlem
Matti Rajala, medlem