Anmälning
För medlemmar via Nexgolf och gäster per telefon eller caddiemaster@jpggolf.fi. Anmälningstiden går ut kl. 12.00 föregående dag.

Sen anmälan
Tävlingsledaren behandlar och godkänner sena anmälningar, ifall det inte motstrider tävlingreglerna. Spelarens startid bestäms av tävlingsledaren.

Annullering
Annullering måste ske på godtagna grunder, t.ex. sjukdom eller familjeskäl. Dåligt väder eller opassande startid är inte godtagna orsaker. Annulleringen måste självklart meddelas åt tävlingsledaren eller caddiemaster. Ifall annulleringen inte gjorts enligt anvisningarna straffas spelaren med en veckas tävlingsförbud och spelaren bör även erlägga tävlingsavgiften för tävlingen ifråga.