5 – seuran kisa, första deltävlingen i Kalajoki den 4.6. Anmälningslista finns på infotavlan i klubbhuset. Anmälningen senast 31.6. och 25 första ryms med.

SGS Aluetour  på Pirilö Golfbanan den 13.6. Anmäla dig via GolfBox senast 10.6. Mera info på anslagstavlan I klubbhuset.