Du visar för närvarande Banmästaren informerar

Fastän greenerna är i hyggligt skick och rullar någorlunda bra krävs det hela tiden underhåll. Nu är det igen dags för holkluftning för att greenerna skall hålla säsongen ut samt ha bästa möjliga förutsättningar att klara kommande vinter. Vi planerar att utföra luftningen i början av inkommande vecka (mån – tis) förutsatt att det inte regnar. Vi behöver åter hjälp av talkokrafter för ihopsamlandet av holkarna. Kontakta banmästaren så att vi kan koordinera arbetet effektivt. Vi tackar på förhand.

När arbetet pågår kommer halva banan att vara tillfälligt stängd, men vi strävar till att få banan spelbar till eftermiddagen.