På anslagstavlan i klubbhuset finns arbetslistor för cafe- och caddiemaster arbete. Listorna gäller tiden 27.5. – 16.6. Från och med 17.6. vi borde ha en person till på lönelistan och det minskar litet behovet för talkoarbete.

On du har möjlighet att delta, så skriver ditt namn på listan. Du kan välja datum och tiden samt om du vill jobba i köket eller vid kassan eller båda.

Första gången man kan vara samtidigt med någon som har varit redan tidigare för att lära sig vad skall man göra.