Nybörjarträningar vid JPG

Du som är medlem i Jakobstads Golf och har Green Card och handicap över 30 – nu ordnar Jakobstads Golfklubb träningstillfällen för dig!

Under juni månad kan du komma med på avgiftsfri träning måndagar kl 10-12 och tisdagar kl 16-18.

Programmet ser ut såhär:
30 min Träning på rangen
30 min Chip- bunker- och putt-träning
60 min Tvåmanna-scramble ute på banan

Syftet med våra nybörjarträningar är att du ska få inspiration att komma igång med golfen på ett bra sätt. Ta gärna med egen utrustning, men det går också att låna klubbor, kärra och bag. Vi tar hänsyn till rådande rekommendationer gällande avstånd och hygien.

Tvåmanna-scramble är en rolig och social form av golf. Man spelar i par. Båda spelarna slår ut från utslagsplatsen och sen spelar man vidare från den boll som ligger bättre. Båda spelarna slår igen och proceduren upprepas tills bollen är i hålet.

Som instruktör fungerar Camilla Fellman.

Träningen är avgiftsfri, men du behöver ha betalat medlemsavgiften för att delta.

Ingen förhandsanmälan behövs, du kan delta i de tillfällen som passar dig.

Måndagar kl 10-12
(1.6, 8.6, 15.6, 22.6, 29.6)

Tisdagar kl 16-18
(2.6, 9.6, 16.6, 23.6, 30.6)

Välkommen!

Mer information:
Jakobstads Golfklubb
e-mail: jpg@jpggolf.fi tel. 06-723 0262

Vi sköter om vår bana!

Dags ingen för årliga påminnelsen om enskilda spelarens ansvar för banskötsel.
– Placera tillbaka torvorna.
– Sanda utslagsplatserna där det finns sandkärl.
– Jämna spåren i bunkrarna.
– Reparera nedslagsmärken på green.

Vädret blir varmare och banan är snart i toppskick, så låt oss respketera det fina jobb som banskötarna gör. Målet är att få green 13 i spel till helgen.
Fina spelstunder åt alla!

Tävlingskalendern 2020 publicerad

Årets tävlingskalender är nu publicerad. Det blir några små ändringar från tidigare år dels på basis av respons från medlemmar, men även p.g.a. Golfförbundets rekommendationer.

Upplägget på sponsor- och helgtävlingar är ganska samma. Största förändringen är att inga gemensamma starter kan ordnas. Klubbmästerskapen ändras så att herrarna spelar första rundan redan på fredagen, så det blir ingen dubbel runda på lördagen. Klubbmästerskapen 2020 är gratis för alla och på detta vis vill tävlingskommittén sporra medlemmar att delta.

Klubbtävlingar ordnas direkt från nästa vecka, på onsdag och torsdag med fria starter. Att delta i veckotävlingarna garanterar att spelarnas handicap är uppdaterad i och med det nya WHS-systemet. För att minska trafiken vid caddiedisken kan man betala 50€ på en gång för alla klubbtävlingar (10st) fram till 15-16.7. Priset för en tävling är normala 7.50€.
Till säsongens slut koras också ”Årets klubbspelare 2020”. I tävlingskalendern (lägst ner) finns en ranking tabell för alla 20 klubbtävlingar. Spelarens tio (10) bästa resultat räknas ihop och vinnaren kvitterar medelmsavgiften för 2021.

Sammarbetet med Gamlakarleby Golf fortsätter även i år. Stadskampen är flyttad till högsommaren, bytestävlingar ordnas på midsommar och veneziaden. På hösten spelas en tvådagars tävling; 7 Broars Tour.

Tävlingskommittén rekommenderar att anmäla sig alltid på Nexgolf eller caddiemaster@jpggolf.fi. Scorekorten behöver inte bytas med markören och t.o.m. en bild på kortet eller bara spelarens resultat hålvis kan skickas till caddiemaster@jpggolf.fi. Inga prisutdelningar ordnas, så kontakta caddiemaster för att upphämta dem.

Spela tryggt och delta i så många tävlingar du kan, genom att tävla stöder du föreningen bäst och utvecklar även ditt eget spel.

Tävlingar i Nexgolf

***

 Golfförbundets rekommendation för arrangemang av klubbtävlingar, i kraft till slutet av maj 2020

Golfbranschen har reviderat rekommendationerna gällande tävlingsverksamheten i golklubbarna fram till slutet på maj 2020. Tävlingar kan arrangeras så länge som man följer de gällande begränsningarna noggrant. Detta betyder bl.a. följande;

 • All informationsverksamhet, såsom tävlingsbestämmelser, anmälningar, startlistor mm, skall skötas på distans. Med detta menas nätsidor, eBirdie, e-post, social media, SMS osv.
 • Mobila eller andra digitala lösningar rekommenderas för scoring och resultatservice
 • Om vanliga scorekort ännu används, behöver man inte byta kort med markören, utan var och en bokför sina och markorens resultat. Underskriften kan skötas verbalt, mobilt eller digitalt. Scortekort behöver ej heller lämnas fysiskt till tävlingskansliet, istället rekommenderas digitala eller mobila lösningar(telefon, e-post, foton, SMS mm)
 • Använd angivna starttider från samma tee, inga gemensamma starter. Spelarna skall komma till tee först då framförvarande grupp har avlägsnat sig från teeområdet. Rekommendationen är att ge spelaren en ankomsttid, som möjliggör förberedelser och uppvärming före spel.
 • Alla deltagare skall lämna tävlingsområdet omedelbart efter avslutad rond
 • Resultaten publiceras digitalt, ingen samling för prisutdelning
 • Vinnarna ges möjlighet att hämta sina priser enligt överenskommelse alt. priserna skickas med posten.
 • Tävlingsarrangören skall i förväg förbereda sig för, och informera om, eventuella avbrott och hur man hanterar dessa (t.ex. åskväder).

Banan öppnas på torsdagen 7.5 kl. 14:00

Klubbhuset betjänar på torsdagen 7.5 kl. 14:00-19:00. På vardagarna är öppethållningstiderna tillsvidare 9-12 & 16-19 och på helgerna 10-15. Vid dåligt väder är det stängt.

Banan öppnas på sommargreener, förutom hål 13 som ännu ligger under filtduk. Greenerna på hålen 12 och 18 har sämre partier. Undvik gärna onödig gång på de områden, likaså på våta ställen på fairway.

Läs ännu igenom tidigare inlägget Aktuell medlemsinformation

Tävlingskalendern publiceras under denna vecka.

Välkommen till Pirilö!

 

Banmästaren informerar

Banan och greenerna har övervintrat bra, bara 13- och träningsgreen återhämtar sig ännu och har filtdukar på. Fairways behöver ännu ett tag för att torka.

Banmästaren behöver traditionell hjälp för att få banan i spelskick. Inga stora folksamlingar är tillåtna, så arbeten på banan bör utföras i mindre grupper eller helt individuellt. Banmästaren är på plats nu på lördagen och nästa vecka mellan 8-16. Samla till er en liten och bekant grupp eller kom själv ut till verkstaden i Pirilö. Ring Turbo om han inte syns till eller gör det redan på förhand, för att få information av behövliga arbetsuppgifter.

Det finns ännu chans att banan torkar upp till valborgshelgen och vi kan öppna, men det förutsätter att vi alla hjälps åt.

Ring Turbo på nr: 050-0818488

Aktuell medlemsinformation

17.4.2020

Jakobstads Golf följer kontinuerligt med utvecklingen av coronaepidemin, detta betyder att vi följer de riktlinjer som regeringen, THL samt Finlands Golfförbund fastställt. Vi utgår ifrån att alla medlemmar och spelare på banan även följer dessa rekommendationerna, samt håller sig uppdaterade om läget. Aktiebolagets och föreningens styrelser följer aktivt situationen, sammankommer vid behov och tar beslut för att trygga spelandet på banan.

Bolagstämman för Pirilö Golfcenter Ab flyttas fram tills vidare, enligt bolagsordningen skall den hållas senast 6 månader efter senast inlämnat bokslut, d.v.s. 30.6.2020. Bolagets styrelse meddelar senare om tidpunkten. Även Jakobstads Golf r.f. vårmöte flyttas fram till en senare tidpunkt.

Banan förbereds som bäst så att den kan öppnas så fort som möjligt då vädret så tillåter. Eventuellt öppnas banan redan tills valborgsmässohelgen.

SERVICE I KLUBBHUSET

Vi kommer att öppna cafét och caddiemaster då banan öppnas, dock med begränsade öppethållningstider. Cafén kommer att ha ’take away’ försäljning. Toaletterna är öppna, även om ingen personal finns på plats.

Vi ber alla som spelar att betala spelavgiften i god tid, helst med bankgiro. På detta sätt får vi dem kvitterade så att spelarens Nexgolf tidsbokning börjar fungera. Tyky sedlarna och dylika kan inlämnas hos caddiemaster.

KURSER OCH TÄVLINGSVERKSAMHET

Vi kommer att ordna green card kurser för mindre grupper i sommar, mer om detta senare på klubbens hemsida.

Tävlingarna i år kommer att ordnas så vitt det är möjligt. I början av säsongen är det tänkt att veckotävlingar ordnas med fria starttider, så att gällande rekommendationer följs. Vi kommer i snar framtid att presentera en preliminär tävlingskalender för sommaren.

SPELANDET

Bekanta er med rekommendationerna för spelet på banan i sommar. Kolla även informationen genom att klicka på länken till Finlands Golfförbunds info om COVID-19.

 • Boka ALLTID en starttid och gärna på förhand i Nexgolf.
 • Starttiderna behöver inte bekräftas via caddiemaster.
 • Spela i mindre grupper och i bekant sällskap. Helst inte fler än tre per grupp! (Se förbundets ändrade rekommendation 16.4.2020)
 • Vi kan stänga en start ifall man vill spela ensam eller i grupp av två, kontakta caddiemaster i god tid före starten (06-7230262 & caddiemaster@jpggolf.fi)
 • Låna inte ut dina klubbor åt spelpartnern, detta gäller även på drivingrangen.
 • Håll dig på behörigt avstånd till andra på banan och på övningsområden.
 • Ställ er en i gången på utslagsplatserna, putta gärna ut en i gången på green.
 • Det finns inga bunkerkrattor, bolltvättar och avfallskärl på banan i år tillsvidare. Jämna ut bunkrarna med fötterna och tag med dig allt skräp hem.
 • Vi håller flaggorna på green i hålet vid puttning. Lyft bollen varsamt så att hålkanterna inte förstörs.
 • Rör endast din egen boll och med golfhandske.
 • Lämna inte kvar efter rundan på parkeringsplatsen eller intill klubbhuset för att hänga.
 • Njut av den friska luften håll upp humöret, om vi alla följer rekommendationerna ser vi fram emot en ganska normal säsong.

Golfliiton tiedote COVID-19

Vi kommer att tillsammans klara av denna svåra situation, detta gör vi genom att agera ansvarsfullt. Som golfspelare är vi ändå lyckligt lottade, då vi kan idka vår idrottsgren på ett säkert sätt, rådande förhållanden till trots. Situationen är värre i flera andra grenar och vi ber våra medlemmar att respektera detta, genom att hålla låg profil t.ex. i sociala medier. Vi har alla ett ansvar att både lokal och finsk golf utvecklas och mår bra, även efter dessa tider.

I väntan på sommaren,

Styrelserna för
Pirilö Golfcenter Ab Oy
Jakobstads Golf r.f

Banan stängd tillsvidare

Banan är stängd och det är förbjudet att tillträda den.  På golfanläggningen följer vi alla rekommendationer som angår smittorisken vid kontakt med andra människor. Detta berör alla!

Välkommen på höstmöte

Jakobstads Golf r.f håller stadgeenligt höstmöte i klubbhuset måndagen den 28.10.2019 kl.18:00. Välkommen! /Styrelsen

 

Klubbhuset stängt

Klubbhuset är stängt fr.o.m. 1.10.

Det går att boka tider ännu via Nexgolf, men man kan gå ut och spela i egen takt också. Respektera dock dom som spelar hela rundan och är ut påväg på back nine. Kom även ihåg att inte spela på frusna greener. Green fee betalas i postlådan vid klubbhuset; 25€.

Stort tack ännu åt alla talkojobbare på Brankkis, banan och vid cafét! Rosor får även duktiga Pärä, Sandra och Laura!

Sköna höstrundor önskar JPG rf. styrelse!