Banmästaren informerar

DÅ BANAN ÄR FUKTIG (FRAMFÖRALLT PÅ MORGONEN) FASTNAR GRÄS PÅ HJULEN. VÄNLIGEN DRA INTE GOLFKÄRRAN PÅ FOREGREEN, SÅ HÅLLS OMRÅDET RUNT GREEN STÄDAT.

OM NI HAR GRÄS UNDER SKORNA, SÅ FÖRSÖK ATT LITE STAMPA AV FÖRE NI GÅR OCH PUTTAR.

TACKAR!

***

Sommararbetarna har gjort sitt för denna sommar och Banmästaren önskar hjälp av medlemmar, för att hålla banan i fint skick. Kom till garaget på morgonen eller ring Turbo angående arbetsuppgifter som teebox-klippning, bunkerkörning mm, 050-0818488.

Klubbmästerskapen 2021

Inkommande helg spelas klubbmästerskapen och tävlingen är även i år gratis för alla medlemmar med betald spelrätt.

Mer info här

Banmästaren informerar

Under pågående värmebölja behöver vi vattna greenerna också dagtid. Det är viktigt att man inte själv försöker vrida på sprinklerna, dom går genast sönder om man vrider åt fel håll. Ha tålamod, bevattningen är ca. 3 minuter per green och programmet går bakvägen d.v.s. startar från green 18.

Kom även ihåg att reparera nedslagsmärken och placera torvor tillbaka på fairway.

Holkning av greener

På måndagen 28.6 och tisdgen 29.6 holkas greenerna. Spelet störs en del under dessa dagar och green fee är -50%.

Banmästaren behöver ett talkogäng till både måndag och tisdag. Samling vid garaget kl. 8:00 (eller då man hinner). 

Talko på sö 13.6 kl. 15:00 & må 14.6 kl. 9:00

Arbeten görs på gångstigar och bunkrar. Även trimmning av hinder kanter och teeboxar är aktuellt. Egen spade, metallkratta eller trimmer med.

Banmästaren tar även emot hjälp alla övriga dagar. Kom till garaget på morgonen eller ring Turbo angående arbetsuppgifter, 050-0818488.

Välkommen!

Vertikalskärning och dressing av greener

Arbeten på grenerna utförs måndag 31.5 och tisdag 1.6 och banan är stängd enligt följande:
– Måndag förmiddag, back nine stängd.
– Tisdag förmiddag, front nine stängd. Starterna från 10 tee.

Nedan info om underhåll på greener:

Vertikalskärning och dressing av greener. Detta innebär att vi med knivar skär linjer i greenerna. Detta för vi för att vå ner syre och tunna ut antalet gräsplantor och göra de återstående mera livskraftiga. Detta ger även bättre bollrull. Att dressa eller som vi kallar det sanda görs för många anledningar. Främst för att gräs trivs bättre i torrare miljö. Sanden gör även greenen hårdare och mer rättvisa och på längre sikt får man en green som bättre släpper igenom vatten.
Luftning av greener görs även det för flera anledningar man kan lufta greener med olika storlekar beroende på behovet. Vanligen görs stickluftning flertalet gånger i året detta för att få ner mer luft i greenen samt att ta bort risken för så kallad filtbildning eller ”thatchbildning”. Filt/thatch bildning innebär att dött gräs och belastningen av arbetsmaskiner skapar ett skikt i greenen detta har negativa påföljder på växtligheten och på greenens egenskaper. Denna luftning har inte större påverkan på spelet.
Djupluftning är den luftning vi spelare inte gillar att se när vi går ut och spelar. Det innebär att hål som är 5-20cm djupa beroende på säsongen görs för att få ner mera luft i greenerna och även byta ut materialet i greener då hålen fylls med sand. Djupluftning görs främst på hösten men även andra gånger på säsongen.

Bolagstämma och vårmöte måndagen den 31.5

Oy Pirilö Golfcenter Ab ordinarie bolagstämma hålls må 31.5 kl. 18:00. Ärenden enligt bolagsordningen.

Samtidigt håller Jakobstads Golf r.f. stadgeenligt Vårmöte må 31.5 kl. 19:00. Båda hålls vid klubbhuset i Pirilö.

Välkommen!
/Styrelserna