Höst talko lördagen 16.10 kl. 10:00

Klubbhuset och närområden städas. Röjning ute på banan, så vi hoppas på flera villiga med röjsåg och sly-utdragare.

Välkommen! Väl mött!

Vappen talko

Årets andra talko ordnas lördagen den 1 maj kl. 10:00.

På talko kommer det främst att göras jobb runt klubben och rangen. Nätet bakom rangen läggs på plats, parkeringen städas och golfbils taket målas. Hinner vi lägger vi nytt tak på plats med.
Hoppas nån tar på sig kläder för att måla. Krattor och räfsor behövs för att städa runt klubben samt dra ut barken på banan jämnare.

Talko deltagare har förtur för att gå ut och spela efter kl. 14.
Mer info om banans öppnande under fredagen.

Helgens talko inhiberat

Planerade talkot för helgen är inhiberat p.g.a. rådande väderleksförhållanden.

Vinter talko 2021

Bankommittén vill meddela att dessa tre områden för röjas vinter 2021. Vi hoppas det finns energi och vilja att hjälpa med att ta bort träd och sly i de områden som finns på bilderna nedan.
Inget officielt talko på detta utan den som vill får på egenhand gå ut och jobba.
/Bankommittén
Området på hål 3 får röjas vintern 2021. Sly och träd som hänger över banan får tas bort ca. 1 m på granntomten. Ris och träd som tas bort läggs i högar på bana 3 ruffkant.
Området mellan hål 14 och 15 får röjas. Sly och mindre träd får tas bort. Större sly samlas upp i högar.
Området mellan hål och och 12:s väg får nu röjas. Vi har räknat med att ca. 30% av ris och träd får tas bort vintern 2021. Ris och träd som tas bort läggs i högar på bana 15 i ruffkanten.

Bantalko veckan 5-10.10

Samling måndag – fredag kl. 9:00 vid klubbhuset. Tag med spade/kratta och motor-/röjsåg om det finns.
Ifall du vill ha mer info ring Bengt Häggman; 044-0663187

Bantalkon i sommar

Bantalkon fortsätter även denna säsong. Alla som kan hjälpa till kan kotakta Esa Luoto, 044-2835286. Då får vi delat upp arbeten och banan hålls i fint skick.

CAFES NY TALKOLISTAN OCH ÖVRIGA NYHETER

Talkolistorna för cafeet för de kommande tre veckorna finns uppsatta på anslagstavlan i klubbhuset. I regel är talkoturerna

Måndag 16.00 – 20.00 (kassa/caddiemaster + städning)

Lördag 9.00 – 11.00 (köket)

Söndag  14.00 – 18.00 (kassa/caddiemaster + städning)

Utöver detta behövs talkohjälp under följande tävlingar:

  1. To 20.6. MIDSUMMER SCRAMBLE mellan 17.00 – 24.00 (4 personer). Det är möjligt hjälpa till före och/eller efter tävlingen om man önskar delta i tävlingen.
  2.  Sö 23.6. UPM OPEN 8.00 – 11.00 (2 pers kök) och 13.00 – 18.00 (2 pers kassa + kök)
  3. Lö 29.6. FÖRETAGS GOLF 8.00 – 11.00 ( 2 pers kök) och 14.00 – 17.00 (2-3 pers matservering)
  4. Lö 6.7. LÄHI-TAPIOLA 8.00 – 10.00 (3 pers. kök) och 14.00 – 17.00 (3-4 pers. matservering). Det är möjligt hjälpa till före och/eller efter tävlingen om man vill delta i tävlingen
  5. Som talkojobbare hjälpar man till med sådant som behövs vid klubbhuset. Pärä och Sandra berättar nog vad som behöver göras om t.ex. semlorna är slut så gör man nya om inte anstälda hinner.
  6. Kontrollera i förbifarten att de planterade sommarblommorna på gården och bredvid utetoaletter inte torkar ut och dör.
  7. Vid vattenkranen på gården finns vattenkannor och extra vattenflaskor hjälpa till att hålla blommorna vid fairway 5 och 12 en fröjd för ögat hela sommaren lång.

Cafes arbetslistor för talkon

På anslagstavlan i klubbhuset finns arbetslistor för cafe- och caddiemaster arbete. Listorna gäller tiden 27.5. – 16.6. Från och med 17.6. vi borde ha en person till på lönelistan och det minskar litet behovet för talkoarbete.

On du har möjlighet att delta, så skriver ditt namn på listan. Du kan välja datum och tiden samt om du vill jobba i köket eller vid kassan eller båda.

Första gången man kan vara samtidigt med någon som har varit redan tidigare för att lära sig vad skall man göra.