You are currently viewing 7 Broars Tour

26 september, 2020 - - 27 september, 2020

kl 10:00

Samarbetstävling med KoG.

Deltävling I, på lördagen 26.9 i Jakobstad. Sö 27.9 del II i Karleby.
Tidstarter från kl. 10:00 både i Jakobstad och Karleby.

Slagspel hcp 0-12,4 | PB hcp 12,5-36.
Resultaten från dag I & dag II räknas ihop.
Bästa scratch belönas.

JPG & KoG medlemmar: 30€
Gäster: 70€
(inkl. båda dagarna)