Du visar för närvarande Golf Addicts Open
Datum: 10 september, 2022
Tid: 10.00 - 13.00

Personlig PB tävling.
Sidotävling: 3 personers Best ball. Bästa PB resultatet räknas. Önskan om 3-mannalag tas emot.
Tidstarter från kl. 10:00.

JPG: 15€
Gäster: 40€