Hartman Jeppis Open

15 juli, 2018

kl 10:00

Slagspel 0-36,0
Normal start från 10:00
JPG: 15€ person
Andra: 45€ person