Du visar för närvarande Midsummer Scramble
Datum: 20 juni, 2019
Tid: 00.00 - 00.00

Starta midsommarfirandet med golf! Gemensam start på torsdag kl. 18:00

Par-scramble. Spelhandicap 25% av sammanlagda slope handicap. Lagets spelhandicap kan inte överstiga lägsta spel handicap.

Tävlingsavgift:
JPG & KoG: 20€/pers.
Andra: 50€/pers.
Inkluderar saltbit.

På lördagen 22.6 spelas motsvarande tävling i Karleby och JPG medlemmar som betalt spelavgiften för 2019 får delta enbart med tävlingsavgiften.