Du visar för närvarande Mulligan Open (Start kl. 14:00)
Datum: 5 oktober, 2019
Tid: 00.00 - 00.00

*Slagspel*

Ny starttid kl. 14:00, p.g.a. nattfrost och på banmästarens önskan.

Spelaren får slå om vilket slag som helst under rundan. Antalet omslag är samma som spel handicap (slope från röd tee).
Obs! Alla spelar från röd tee.

JPG: 10€
Gäster: 25€