Du visar för närvarande Old Harbor Park Open
Datum: 9 september, 2023
Tid: 10.00

Personlig PB tävling.
Sidotävling: 3 personers Best ball. Bästa PB resultatet räknas. Önskan om 3-mannalag tas emot.
Tidstarter från kl. 10:00.

JPG: 15€
Gäster: 40€