Midwinter Scramble

12 januari, 2020

kl 11:00

På söndagen ordnas en 9 håls par scramble i Pirilö (på vintergreener) ifall marken är bar på morgonen.

Anmälan på plats och ställe ca. kl. 10:30, eller Nexgolf. Vi meddelar på Facebook sidan ifall tävlingen inte blir av. Förfrågningar på 040-7160118.

Gemensam start kl. 11:00.
Tävlingsavgift: 10€ (inkluderar kaffe).