Du visar för närvarande WHS Klubbtävling
Startdatum: 11 maj, 2022
Slutdatum: 12 maj, 2022
Tid: 00.00 - 00.00

Håll ditt WHS handicap uppdaterad med klubbtävlingarna! De ordnas på onsdagar & torsdagar och startar 11.5 & 12.5.

Man anmäler sig endera på Nexgolf eller vid caddiedisken, där det finns lista där man skriver sitt medlemsnummer och namn, samt betalar tävlingsavgiften 7,50€.

Spelformen är poängbogey! Man får fritt välja teebox, men om man avviker från normala 47 och 55, skall man markera det tydligt i scorekortet och nämna om det till caddiemaster. På helgtävlingar är teeboxen traditionella 47 och 55, ifall inget annat nämns.

Lägesförbättring på kortklippta (egen bana) 15 cm gäller tillsvidare. Inte på green!

Fyll i scorekorten noggrant, så att även andra kan läsa den. Spelaren som underskirver kortet är i slutändan ansvarig att kortet är förståeligt. Underskrivna scorekort (spelare & markör) lämnas alltid in i lådan vid caddiedisken eller postlådan – inget scorekort, inget resultat.

Tävlingspriser är presentkort enligt följande:

Deltagare     I               II              III             IV

0-19              30 €        15 €

20-29            40 €        20 €        15 €

30-39            50 €        30 €        20 €

40-49            60 €        30 €        20 €         15 €

50-                70 €        40 €        30 €         20 €

Till säsongens slut koras också ”Årets klubbspelare 2022”. I tävlingskalendern (lägst ner) finns en ranking tabell för alla 20 klubbtävlingar. Spelarens tio (10) bästa resultat räknas ihop och vinnaren kvitterar medelmsavgiften för 2023 (värde 140€).

Alla med och lycka till!