Kenttätoimikunta jatkaa itse kentän ja kenttäaluieden parannuksia. Syksyllä 2020 aloitettiin parkkipaikan, väyläpolkujen, salaojituksen, golfautoparkin parannukset ja ensimmäiset askeleet uudelle konehallille. Myös vanha riian katto vaihdettiin. Hiljattain on täytetty haketta väylien varsille metikköön.
Tänä keväänä on tarkoitus järjestää ensimmäiset kenttätalkoot 23-25.4. Niiden aikana on tavoite saada viimeisteltyä parkkipaikka, uudistaa 5 väylän käymälä ja riian takaseinä.
Parhaillaan uusitaan asemakaavaa klubin ja verstaan ympärillä, uuden rangekatoksen ja konehallin varalta. Tavoite on saada pohjatyöt tehtyä näiden osalta tämän vuoden aikana.
Kenttä slopattiin viime kesänä ja se otetaan tänä vuonna käyttöön. Muutamien väyläleikkuu ja pituus tarkennuksien myötä, kentän slope pysyy kutakuinkin samana.
Yhteistyössä kenttätoimikunnan kanssa on kenttäranking myös päivietty. Tämä kaikki on tehty nyt samalla, joten tulevana kesänä pitäisi slope ja hcp luvut vastata paremmin todellisuutta. Myös uudet kenttäopasteet on tekeillä ja slopetaulut kotisivuilla on päivietty.
Asia jonka kaikki jäsenet huomaavat heti on, että kaudella 2021 siirrymme teemerkinnöissä numeroihin. Kenttä pelataan siis kentän pituuden mukaan, eikä värien.
Me jatkamme työtä kentän kehittämisessä kaudella 2021 ja kenttätoimikunta toivoo apuja niin monelta jäseneltä kuin mahdollista.

/Kenttätoimikunta