Bankommittèn forsätter jobbet med att förbättra banan och områden kring banan. Hösten 2020 påbörjades förbättring av parkeringen, stigar på banan, dränering, golfbilparkering och första steg mot en ny maskinhall. Även taket på gamla rian blev utbytt. Nyligen har en del skogspartier blivit påfyllda med bark.
Denna vår kommer förhoppningsvis första talkot kunna hållas 23-25.4. Där hoppas vi kunna färdigställa parkeringen, förnya utedasset på hål 5 och förnya bakväggen på rian.
Som bäst förnyas situtationsplanen runt klubben och maskinhallen då främst för att få in rangetaket och nya maskinhallen.
Vi hoppas kunna börja markarbetet med maskinhallen och rangetaket under 2021.
Banan slopades om förra sommaren och den nya slopen tas i bruk. Tack vare lite omklippning av fairway och längd justeringar på några hål bibehålls slopen på samma nivå.
I samarbete  med tävlingskommittén har även banrankingen korrigerats till kommande säsong. Allt detta görs nu på samma gång så när vi i sommar spelar borde slopen och hålrankingen stämma bättre med verkligheten. Nya kankartor är på gång och slopetabellen på hemsidan är nu uppdaterad.
Den sak som alla medlemmar kommer att märka är att vi övergår säsong 2021 till nummer tee markeringar. Var man från och med i år spelas banans läng istället för färg.
Vi fortsätter jobbet för att förbättra våran bana säsongen 2021 och bankommittèn hoppas få hjälp av så många medlemmar som möjligt.
/Bankommittèn