Kenttätoimikunta haluaa ilmoittaa, että näillä kolmella alueella saa raivata talvella 2021. Toivomme että löytyy intoa auttaa saamaan pois puita ja risuja kuvien osoittamilta alueilta.

Virallista talkoa ei tulla järjestämään vaan se joka haluaa saa työskennellä omassa tahdissa.

/ Kenttätoimikunta

Reiän 3 aluetta saa raivata talvella 2021. Risut ja puut jotka roikkuvat kentän puolella saa poistaa 1m naapurin tontin puolelta. Risut ja puut kasataan väylän 3 karheikon reunaan.
Alue väylien 14 ja 15 välistä saa raivata. Risut ja pienemmät puut saa kaataa. Isoimmat risut kasataan yhteen paikkaan.
Alue väylän 15 ja reiälle 12 johtavan tien välistä saa nyt raivata. Olemme laskeneet, että n. 30% risuista ja puista saa poistaa talven 2021 aikana. Risut ja puut kastaan pinoihin väylän 15 karheikon reunaan.