Du visar för närvarande Golf 55+

Seniorer obs! Golf 55+ evenemanget ordnas i Pirilö 26.05. Notera datumet redan nu i kalendern.

Golf 55+ är Golfförbundets projekt, vars målsättning är att uppmuntra blivande pensionärer och de som redan gått i pension att komma med i en rolig och hälsosam aktivitet. Under sommaren ordnar många föreningar hälsofrämjande motionsdagar. I Pirilö är tidpunkten 26.05. kl 11.014.00.

Under evenemanget har besökarna möjlighet att bekanta sig med golf via olika kontroller. För kontrollerna behövs föreningens seniorer för att berätta om golf och t.ex. visa golfslag på rangen. Vi hoppas att så många som möjligt kan ställa upp för att hjälpa till med rekryteringen av nya medlemmar till föreningen. Det kommer mera info om evenemanget under april-maj.