Du visar för närvarande Jakobstads Golf och Draivia kouluun 14.8.2018

Tisdagen 14.8.2018 delade Jakobstads Golf r.f ut 8 st. Draivia kouluun set till stadens svensk- och finskspråkiga lågstadier.  Föreningen hade anhållit om projektpengar för ändamålet av idrottsnämnden i Jakobstad, och slutresultatet ses på bilderna. Skolorna som tog del av gåvan:

Bonäs och Vestersundsby, Länsinummi, Kyrkostrand, Etelänummi, Lagmans, Itälä, Språkbadet samt Oxhamns.

Skolorna representerades av rektorerna eller gymnastiklärarna, och JPG av ordförande Anders Sandlin.

Med denna gåva hoppas JPG att ungdomarna får sin första kontakt med den fina sporten Golf, och finner den intressant och lagom utmanande! Golf is Fun!

Mera info om Draivia kouluun: https://golf.fi/draiviakouluun/