Du visar för närvarande Midsummer Scramble

Starta midsommarfirandet med golf! Start torsdag kl. 18.00

Par-scramble. Spelhandicap 25% av sammanlagda slope handicap. Lagets spelhandicap kan inte överstiga lägsta spel handicap.

Spelavgift:
JPG & KoG: 25€/pers.
Andra: 50€/pers.
Inkluderar Alhambra måltid.

Detta är den första sammarbetstävlingen med Kokkola Golf. På lördagen 23.6 spelas motsvarande tävling i Karleby och JPG medlemmar som betalt spelavgiften för 2018 får delta enbart med spelavgiften i tävlingen. De lag som deltar i båda tävlingarna deltar på samma gång i en tilläggstävling där båda tävlingarnas resulat räknas ihop.