Jonathan Nylén från Vasa ger lektioner i Pirilö på söndagen 23.5.

Anmälningslista finns vid klubbuset. Ring caddiemaster ifall du inte slipper själv på plats.
Pris:
50 min./60€.
2-3 pers. 50 min./75€

Betalning kontant åt instruktören.

Minst fem (5) bokningar bör göras för att det skall bli av.

Mer info om Nylle här