Du visar för närvarande Senior spelresa 16.8.2018 till Ruuhikoski

Förhandsanmäl er till seniorernas spelresa i augusti. Anteckna i kalendern. Denna sommar styr vi kosan mot Seinäjoki. Vi spelar på Ruuhikoski torsdagen den 16.8 med start kl. 9.30.

Pris: Aktiägare med förmånskort spelar för 27.50, ifall man ej utnyttjat förmånsrundan denna sommar, övriga betalar 50 euro green fee. Maten kostar 9.50 och betalas separat.

Klubben ordnar bussresan.