Alla som deltar i det ytterst fina talkoarbetet skall redan nu ha ett stort TACK för att man jobbar frivilligt. Tror att vi alla vet som jobbat mest i cafét det är ju Maija, Jaska och Mela och alla andra givetvis icke att förglömma såsom greencard kurserna TYKY dagarna och Eino K.

Seniorerna har ställt upp förträffligt med ledning av Johan. Då jag är borta för det mesta under veckorna så kan inte räkna upp alla om jag glömt någon så ursäkta. Stort tack från hela styrelsen och tror jag kan säga från alla i klubben! Låt oss tillsammans vända trenden.

Lars  Åsmus
Pirilö Golfcenter styrelseordf