Arbeten görs på gångstigar och bunkrar. Även trimmning av hinder kanter och teeboxar är aktuellt. Egen spade, metallkratta eller trimmer med.

Banmästaren tar även emot hjälp alla övriga dagar. Kom till garaget på morgonen eller ring Turbo angående arbetsuppgifter, 050-0818488.

Välkommen!