Traditionella vårtalkot ordnas på lördagen kl. 9:00-13:00. Caddiemaster har öppet 7-8.5 kl. 9:00-17:00.

Till sysslor hör bl.a. räfsning av utslagsplatser och bunkrar, samling av sly, klubbhuset och utsidans städning. Rangenätet skall även hissas upp. Ta med egen kratta och eventuell röjningssåg.

Alla med!

Besked om banan öppning fås på torsdagen!