Arbeten på grenerna utförs måndag 31.5 och tisdag 1.6 och banan är stängd enligt följande:
– Måndag förmiddag, back nine stängd.
– Tisdag förmiddag, front nine stängd. Starterna från 10 tee.

Nedan info om underhåll på greener:

Vertikalskärning och dressing av greener. Detta innebär att vi med knivar skär linjer i greenerna. Detta för vi för att vå ner syre och tunna ut antalet gräsplantor och göra de återstående mera livskraftiga. Detta ger även bättre bollrull. Att dressa eller som vi kallar det sanda görs för många anledningar. Främst för att gräs trivs bättre i torrare miljö. Sanden gör även greenen hårdare och mer rättvisa och på längre sikt får man en green som bättre släpper igenom vatten.
Luftning av greener görs även det för flera anledningar man kan lufta greener med olika storlekar beroende på behovet. Vanligen görs stickluftning flertalet gånger i året detta för att få ner mer luft i greenen samt att ta bort risken för så kallad filtbildning eller ”thatchbildning”. Filt/thatch bildning innebär att dött gräs och belastningen av arbetsmaskiner skapar ett skikt i greenen detta har negativa påföljder på växtligheten och på greenens egenskaper. Denna luftning har inte större påverkan på spelet.
Djupluftning är den luftning vi spelare inte gillar att se när vi går ut och spelar. Det innebär att hål som är 5-20cm djupa beroende på säsongen görs för att få ner mera luft i greenerna och även byta ut materialet i greener då hålen fylls med sand. Djupluftning görs främst på hösten men även andra gånger på säsongen.