Dags ingen för årliga påminnelsen om enskilda spelarens ansvar för banskötsel.
– Placera tillbaka torvorna.
– Sanda utslagsplatserna där det finns sandkärl.
– Jämna spåren i bunkrarna.
– Reparera nedslagsmärken på green.

Vädret blir varmare och banan är snart i toppskick, så låt oss respketera det fina jobb som banskötarna gör. Målet är att få green 13 i spel till helgen.
Fina spelstunder åt alla!