Du visar för närvarande Banmästaren informerar, holkluftning

Säsongen är i full gång och vi får beröm for greenernas skick. Orsakerna är flera, en gynsam vinter och varm vår, men också olika skötselåtgärder . Ett av det viktigaste momenten är holkluftningen som ger rötterna möjlighet att utvecklas på djupet och därmed klara vintern bättre. Trots att ingreppet skapar irritation när det utförs och den närmaste tiden efter så är det nu vi skördar frukterna efter fjolårets luftning. För att vi även i framtiden skall ge greenerna möjlighet att vara bra behöver vi också nu lufta dem.

Vi planerar att utföra det i början av nästa vecka, måndag och tisdag, ock för att orsaka minsta möjliga störningar i spelet behöver vi hjälp av talkokrafter för uppsamlandet av holkarna. Om vi får hjälp av 7 personer /dag fr. Kl 8 ca 6 timmar kan vi ha banan i spelskick till kvällen och i slutet av veckan borde greenerna vara lika som före ingreppen. Ni som har möjlighet fyll i namn på listan som finns i klubbhuset så att vi kan kordinera arbetet. Kaffe och smörgåsar serveras.

När arbetet pågår kommer halva banan att vara stängd, back 9 på måndag och front 9 på tisdag, tills arbetet är färdigt. Med väderreservation, det går inte att lufta om det regnar, i såfall tvingas vi flytta fram arbetet.

Kolla videorna i läkarna nedan för mycket bra och utförlig information.

https://youtu.be/-fhlxLVoswQ
https://youtu.be/863Ix8czcoY