eBiride medelmsregister

2019 medlemskort är ikraft till 31.3.2020. Från 1.4 matar vi in ca 1ggr/vecka betalda medlemsavgifter så kortet åter fungerar i era telefoner.
Betald medlemsavgift = fungerande medlemskort.