Banmästaren informerar

Under pågående värmebölja behöver vi vattna greenerna också dagtid. Det är viktigt att man inte själv försöker vrida på sprinklerna, dom går genast sönder om man vrider åt fel håll. Ha tålamod, bevattningen är ca. 3 minuter per green och programmet går bakvägen d.v.s. startar från green 18.

Kom även ihåg att reparera nedslagsmärken och placera torvor tillbaka på fairway.

Holkning av greener

På måndagen 28.6 och tisdgen 29.6 holkas greenerna. Spelet störs en del under dessa dagar och green fee är -50%.

Banmästaren behöver ett talkogäng till både måndag och tisdag. Samling vid garaget kl. 8:00 (eller då man hinner).