Banmästaren informerar

Så småningom börjar förberedelserna fö vintern på banan och greenerna skall bl.a. holkas före kylan kommer. Vintergreenerna tas ibruk under slutet av veckan.
Kom ännu ihåg att inte gå ut på en frusen bana!