Vi kommer att stänga banan då den tinar och det blir blött, om det finns förbud till spel på utslagsplats nr. 1 så är allt spel på banan förbjudet.  På golfanläggningen följer vi alla rekommendationer som angår smittorisken vid kontakt med andra människor. Detta berör alla!