17.4.2020

Jakobstads Golf följer kontinuerligt med utvecklingen av coronaepidemin, detta betyder att vi följer de riktlinjer som regeringen, THL samt Finlands Golfförbund fastställt. Vi utgår ifrån att alla medlemmar och spelare på banan även följer dessa rekommendationerna, samt håller sig uppdaterade om läget. Aktiebolagets och föreningens styrelser följer aktivt situationen, sammankommer vid behov och tar beslut för att trygga spelandet på banan.

Bolagstämman för Pirilö Golfcenter Ab flyttas fram tills vidare, enligt bolagsordningen skall den hållas senast 6 månader efter senast inlämnat bokslut, d.v.s. 30.6.2020. Bolagets styrelse meddelar senare om tidpunkten. Även Jakobstads Golf r.f. vårmöte flyttas fram till en senare tidpunkt.

Banan förbereds som bäst så att den kan öppnas så fort som möjligt då vädret så tillåter. Eventuellt öppnas banan redan tills valborgsmässohelgen.

SERVICE I KLUBBHUSET

Vi kommer att öppna cafét och caddiemaster då banan öppnas, dock med begränsade öppethållningstider. Cafén kommer att ha ’take away’ försäljning. Toaletterna är öppna, även om ingen personal finns på plats.

Vi ber alla som spelar att betala spelavgiften i god tid, helst med bankgiro. På detta sätt får vi dem kvitterade så att spelarens Nexgolf tidsbokning börjar fungera. Tyky sedlarna och dylika kan inlämnas hos caddiemaster.

KURSER OCH TÄVLINGSVERKSAMHET

Vi kommer att ordna green card kurser för mindre grupper i sommar, mer om detta senare på klubbens hemsida.

Tävlingarna i år kommer att ordnas så vitt det är möjligt. I början av säsongen är det tänkt att veckotävlingar ordnas med fria starttider, så att gällande rekommendationer följs. Vi kommer i snar framtid att presentera en preliminär tävlingskalender för sommaren.

SPELANDET

Bekanta er med rekommendationerna för spelet på banan i sommar. Kolla även informationen genom att klicka på länken till Finlands Golfförbunds info om COVID-19.

 • Boka ALLTID en starttid och gärna på förhand i Nexgolf.
 • Starttiderna behöver inte bekräftas via caddiemaster.
 • Spela i mindre grupper och i bekant sällskap. Helst inte fler än tre per grupp! (Se förbundets ändrade rekommendation 16.4.2020)
 • Vi kan stänga en start ifall man vill spela ensam eller i grupp av två, kontakta caddiemaster i god tid före starten (06-7230262 & caddiemaster@jpggolf.fi)
 • Låna inte ut dina klubbor åt spelpartnern, detta gäller även på drivingrangen.
 • Håll dig på behörigt avstånd till andra på banan och på övningsområden.
 • Ställ er en i gången på utslagsplatserna, putta gärna ut en i gången på green.
 • Det finns inga bunkerkrattor, bolltvättar och avfallskärl på banan i år tillsvidare. Jämna ut bunkrarna med fötterna och tag med dig allt skräp hem.
 • Vi håller flaggorna på green i hålet vid puttning. Lyft bollen varsamt så att hålkanterna inte förstörs.
 • Rör endast din egen boll och med golfhandske.
 • Lämna inte kvar efter rundan på parkeringsplatsen eller intill klubbhuset för att hänga.
 • Njut av den friska luften håll upp humöret, om vi alla följer rekommendationerna ser vi fram emot en ganska normal säsong.

Golfliiton tiedote COVID-19

Vi kommer att tillsammans klara av denna svåra situation, detta gör vi genom att agera ansvarsfullt. Som golfspelare är vi ändå lyckligt lottade, då vi kan idka vår idrottsgren på ett säkert sätt, rådande förhållanden till trots. Situationen är värre i flera andra grenar och vi ber våra medlemmar att respektera detta, genom att hålla låg profil t.ex. i sociala medier. Vi har alla ett ansvar att både lokal och finsk golf utvecklas och mår bra, även efter dessa tider.

I väntan på sommaren,

Styrelserna för
Pirilö Golfcenter Ab Oy
Jakobstads Golf r.f