Rangen i Pirilö är inte ännu officellt öppen. Men det finns ut några mattor och gamla bollar.

Kom ihåg dessa Golfförbundets anvisningar och rekommendationer:

  • håll avstånd till andra, minst 2 meter
  • rör vid bollar endast med handskar
  • bollkorgarna är inte framme, så tag med egen korg eller platskasse
  • låna inte andras klubbor
  • samlas inte i grupper för att diskutera på rangen