Banan och greenerna har övervintrat bra, bara 13- och träningsgreen återhämtar sig ännu och har filtdukar på. Fairways behöver ännu ett tag för att torka.

Banmästaren behöver traditionell hjälp för att få banan i spelskick. Inga stora folksamlingar är tillåtna, så arbeten på banan bör utföras i mindre grupper eller helt individuellt. Banmästaren är på plats nu på lördagen och nästa vecka mellan 8-16. Samla till er en liten och bekant grupp eller kom själv ut till verkstaden i Pirilö. Ring Turbo om han inte syns till eller gör det redan på förhand, för att få information av behövliga arbetsuppgifter.

Det finns ännu chans att banan torkar upp till valborgshelgen och vi kan öppna, men det förutsätter att vi alla hjälps åt.

Ring Turbo på nr: 050-0818488