Klubbhuset betjänar på torsdagen 7.5 kl. 14:00-19:00. På vardagarna är öppethållningstiderna tillsvidare 9-12 & 16-19 och på helgerna 10-15. Vid dåligt väder är det stängt.

Banan öppnas på sommargreener, förutom hål 13 som ännu ligger under filtduk. Greenerna på hålen 12 och 18 har sämre partier. Undvik gärna onödig gång på de områden, likaså på våta ställen på fairway.

Läs ännu igenom tidigare inlägget Aktuell medlemsinformation

Tävlingskalendern publiceras under denna vecka.

Välkommen till Pirilö!